top of page
Petr Pýcha.JPG

JUDr. PETR PÝCHA

Vystudoval  PF UK v Praze v roce 1988 a advokátem je od roku 1991. Od počátku své praxe se soustředil na oblast podnikání. 

Poskytoval svým klientům právní pomoc v oblastech jejich činnosti a tím se také definovala jeho specializace v jednotlivých oborech. Jednalo se zejména o farmaceutický průmysl a zdravotnictví, cestovní ruch, venkovní reklamu, nové technologie, automatizaci, potravinářství, strojírenství a automobilový průmysl.

Činnost v reklamě ho přivedla před více než 15 lety také k dalším činnostem, které se postupně staly významnou součástí jeho práce. Podařilo se mu spojit své zájmy s výkonem advokacie. Zabývá se otázkami autorského práva v divadle a filmu, zúčastnil se výroby více než 30 filmů či seriálů. 

Významnou část jeho praxe tvoří poradenství v oblasti korporátního práva, včetně vedení sporů mezi společníky/akcionáři navzájem, mezi společnostmi a členy jejich orgánů.

Považuje za velmi prospěšné podporovat činnosti neziskového sektoru. Proto se zabývá poradenstvím a podporou v tomto sektoru, především v oboru zdravotnictví a kultury, kde  působil nebo působí u řady nadačních fondů. 

bottom of page