top of page
Tomáš Pitra.JPG

JUDr. Tomáš PITRA

JUDr. Tomáš Pitra (nar. 1960), vystudoval Právnickou fakultu UK v Praze (1987), v advokacii pracuje od roku 1992, advokátem je od roku 1994. S JUDr. Petrem Pýchou založil v roce 2000 Advokátní kancelář PITRA – PÝCHA, která se v roce 2018 přetransformovala na PITRA – PÝCHA, advokáti s.r.o.
Svým klientům poskytuje komplexní právní služby v oblasti občanského a korporátního práva včetně zastupování před soudy. Dbá na to, aby byl odborně na výši, loajální a odpovědný.
Část jím poskytovaných právních služeb se týká nemovitostí v nejširším slova smyslu, ať již jde o sepis smluv, provádění právní due diligence či přípravu korporátní dokumentace. Kromě běžných právních služeb v této oblasti, jako jsou převody bytů či pozemků, úschovy, nájmy, zajištění, úvěry atd., poskytl právní služby, jimiž se přímo se podílel na nákupech a prodejích komerčních a rezidenčních budov (zejména přes akvizice a prodeje korporací) v hodnotě přes 7 mld. Kč.
Má dobré zkušenosti a úspěchy při vedení soudních sporů. Považuje si například, že byl zcela úspěšný ve sporu proti stabilní parlamentní politické straně s celkovým plněním 60.000.000 Kč, či již v roce 2012 získal pravomocný rozsudek na zrušení rozhodčího nálezu z důvodu nesprávně formulované rozhodčí doložky (předtím, než tato otázka byla řešena u Nejvyššího soudu ČR).

bottom of page