Mgr. Michal ŠUŠÁK

Mgr. Michal Šušák vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze (2013). Během studia se zúčastnil ročního studijního pobytu v Římě na Università degli studi di Roma (2010).
Po skončení studií pracoval jako advokátní koncipient a zabýval se právním poradenstvím napříč oblastmi práva, a to vzhledem ke své jazykové vybavenosti se zaměřením zejména na italskou klientelu. To ho jako advokátního koncipienta přivedlo do advokátní kanceláře PITRA – PÝCHA advokáti, s.r.o., se kterou spolupracuje dodnes a poskytuje služby českým i zahraničním klientům.
Advokátem se stal v roce 2020 a v současné době se zaměřuje především na občanské právo, právo obchodních korporací, pracovní právo a rodinné právo, včetně zastupování v soudním řízení.
Právní služby poskytuje v českém, italském a anglickém jazyce.